makrobiotika

U Fanu od 1987

U Pesaru od 1991

“Makrobiotika za sve”

Svako na svoj način i svoj razlog dođe u kontakt sa Makrobiotikom. Posle zavisi od njega samog dali će je primenut u svakodnevnom životu i izmenuti svoju buduću perspektivu. Menjati lične navike je najteža izmena koju jedna osoba može učiniti za samog sebe i za druge.

Jedan Centar Makrobiotike
ima nameru da ponudi drugima to šta je jednom prilikom ponuđeno nama:
mogućnost da osobe, zajedno, koje su različite po kulturi, socijalnom položaju, politici, religiji i t.d. veruju i rade na ostvarivanju jedne zajedničke ideje:
difuzija prirodne e uravnotežene ishrane i
difuziju jedne filozofije respekta i ljubavi počevši od
vazduha, vode, zemlje, flore i faune.
zajedno je lakše

SLATKA KOLEKCIJA

BEZ UPOTREBE BELOG ŠEĆERA I PROIZVODA OD ŽIVOTINJSKOG POREKLA

kontaktirajte nas za više informacija