makrobiotika.org

AUTOMASAŽA

JEDNA ZDRAVA NAVIKA JE SAMOMASAŽA CELOG TELA NAJMANJE OD 5 DO 10 MINUTA ODMAH PO BUĐENJU I NAVEČE PRED SPAVANJE. 

MASAŽU IZVRŠITI GNJEČENJEM RUKAMA. NA POČETKU NEŽNO I POLAKO, POTOM MALO JAČE, OMEKŠAVAJUĆI I OPUŠTAJUĆI PRETERANO ZGRČENE I UKRUĆENE DELOVE TELA. DOVODEĆI SVE DELOVE  U NORMALAN TONALITET.